CLOSE SEARCH

Bekkenløsning

Bekkenløsning kan oppstå når som helst i svangerskapet. Bekkenløsning med påfølgende smerter rammer omtrent 35-45% av alle gravide. Smerten kan sitte bak i bekken  og korsrygg, foran i symfysen, i lysken, i hoftene, eller kun på en side av bekkenet.

For å forstå hva bekkenløsning er er det nødvendig å forstå både anatomien i bekkenet og korsryggen samt litt om hormonforandringer.

 

Først litt om bekkenets anatomi

Bekkenet består av 3 ben:

-Høyre Ilium

-Venstre Ilium Figur: bekken med/uten ligament?

-Sacrum.

Disse 3 ben utgjør det vi kaller bekkenet. Bekkenet er forbundet med 3 ledd, 2 bak som heter Ileosacralleddene, og et foran som heter Symfysen. Symfysen er leddet som i utgangspunktet er minst bevegelig, og sitter fremme, og kalles av og til skambenet. Utenpå disse leddene er det flere leddbånd som er med på å stabilisere bekkenet. I tillegg er det muskler rundt dette igjen.

 

Hormonelle forandringer

Når man er gravid får man flere hormonelle forandringer, der et av hormonene heter Relaksin. Dette hormonet bidrar blant annet til at alle leddbånd/muskler/sener blir mer elastiske. Dette i kombinasjon med økt press på bekkenet fra den voksende magen fører til at ryggen og bekkenet kan bli mer ustabilt.

Når bekkenet blir mer ustabilt, vil det ofte kunne føre til at leddflatene i bekkenet og til dels og korsryggen vil kunne gli lettere mot hverandre. Når dette skjer, at leddflatene gnisser borti hverandre, vil det oppstå irritasjon og hevelse i og rundt dette leddet. Denne hevelsen vil så kunne presse på nervefibrene som ligger rundt leddet, og dermed vil man kunne få smerter. Det er dette vi kaller en leddlåsning.

For å bli kvitt smertene må man fjerne årsaken til smertene. En kiropraktor vil enkelt kunne hjelpe deg med dette, han vil da ha fokus på å få leddene i bekkenet og korsryggen til å bevege seg normalt igjen, og å få dempet hevelsen som klemmer på nervefibrene.

Smertene og feilfunksjonen i bekkenet og korsryggen fører ofte til andre plager i form av stram muskulatur, og massasje vil da kunne være gunstig.

 

En naturlig prosess

Bekkenløsning er en helt naturlig prosess der kroppen forberedes på at barnet snart skal ut. ALLE skal ha bekkenløsning til en viss grad slik at bekkenet er fleksibelt nok til at barnet kan komme ut.

Smerter i forbindelse med bekkenløsning er veldig vanlig, men kan enkelt behandles og som regel bli bra igjen. Hvilken behandling som passer for hver enkelt må tilpasses etter en nøyaktig undersøkelse.

Smerter som kommer fra bekkenløsning deler seg som regel i 2 grupper. Smerter i selve symfysen/skambenet foran i bekkenet ofte med smerter på innsiden av lårene samtidig. Den andre typen er smerter i nedre del av korsrygg/setet enkelte ganger med smerter/verk som stråler ned i ett eller begge ben.

 

Risikofaktorer

Ny forskning viser at gravide med Diabetes type I har større risiko for å få bekkenløsningsplager. Kvinner med Type I Diabetes har økte nivå av Relaksin i kroppen, og det forskes nå på om det er dette som er årsaken. Relaxin produseres i morkaken og hører til familien av insulinlignende vekstfaktorer.

Kvinner som har blitt kunstig befruktet har 20% større risiko for å utvikle bekkenløsning. Henger sannsynligvis sammen med en generell økning i hormonnivå, deriblant også Relaksin.

Risikoen øker også med antall fødsler, tidligere ryggplager, høy kroppsmasseindeks, depresjoner, tungt arbeid og mangel på mosjon.