CLOSE SEARCH

Diagnose

Diagnosering av Bekkenløsning

Diagnosering av bekkenløsning gjøres ved å basere seg på din beskrivelse av smerter og andre symptom, i kombinasjon med en grundig undersøkelse av bekken og korsrygg. Denne undersøkelsen av bekken og korsrygg, vil ofte kunne inkludere en rekke ortopediske tester.

 

Det er ikke anbefalt å ta røntgenbilder av gravide, dette pga faren for bivirkninger etter å bli utsatt for stråling.

Hvis smertene vedvarer etter fødselen vil det kunne være aktuelt å ta bilder av bekkenet/korsrygg/hofter alt etter hvor smertene sitter. Ved behov kan kiropraktor og lege gi deg henvisning til RTG eller MR.