CLOSE SEARCH

Prognose

De fleste med bekkenløsningsplager vil oppleve at smertene slipper taket etter fødselen. Jo flinkere du har vært til å ta hensyn til plagene (avlastning og behandling), jo mindre vil du være plaget etter fødsel.

Enkelte kan utvikle mer kroniske smerter som også fortsetter etter fødselen. Om smertene vedvarer i 6 uker etter fødselen kalles det bekkenleddsyndrom. Årlig blir så mange som 830 kvinner uføretrygdet pga kroniske bekkenløsningsplager. Hvis man opplever at smertene ikke slipper taket så bør man søke kvalifisert hjelp så fort som mulig. Dette kan være kiropraktor eller fysioterapeut.

 

Ytterligere informasjon

Ønsker du mer informasjon om bekkenleddsyndrom, kan du gå inn på nettsidene til Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsningsplager, LKB.

LKB er en interesseorganisasjon som jobber med å ivareta og bedre rettighetene for kvinner med vedvarende  bekkenløsningsplager